Właściwości papieru i jego różne możliwości wykorzystania.

Notatka:
Papier wymyślono w 105 r. n.e w Chinach.  W 751 roku tajemnica wytwarzania papieru przedostała się do Europy.  Pierwsze papiernie zostały założone w XII i XIII wieku w  Hiszpanii.

Papier (z gr. πάπυρος (pápyros), łac. carta papirea) – spilśniona na sicie masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 g/m². Wytwarzany poprzez ułożenie na sicie włókien. Papier jest wytwarzany w formie arkuszy lub wstęgi nawijanej w zwoje. Po uformowaniu masy na sicie jest odwadniany, prasowany, suszony i gładzony w podzielonych etapach ciągłego procesu wytwarzania.

Używane są zwykle włókna organiczne: z celulozy, włókno ścieru drzewnego – otrzymywane poprzez starcie i zmielenie bali sosnowych (tzw. papierówki) w procesie rozwłókniania mechanicznego. Czasem stosowany jest proces rozwłókniania chemicznego i mają zastosowanie inne włókna roślinne (słoma, trzcina, bawełna, len, konopie, bambus). Zastosowanie ma też makulatura uprzednio poddana procesowi dyspersji.

Oprócz włókien organicznych w skład papieru wchodzą substancje niewłókniste – wypełniacze organiczne: np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne – mineralne: kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz barwniki. Wypełniacze poprawiają właściwości papieru (gładkość, samozerwalność, nieprzezroczystość, białość, odcień).

Rodzaj włókien, wypełniaczy oraz proporcje ich użycia określa receptura papieru, zależna od rodzaju i przeznaczenia papieru.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Papier

WŁAŚCIWOŚCI PAPIERU

Białość - Zależna jest od surowców użytych do produkcji papieru, od rozjaśniaczy (środki optycznie bielące) i od stopnia czystości.

Chłonność oleju - Jest to zdolność przyjmowania farby. Może decydować o dopuszczalnej prędkości maszyny drukującej.

Drukowność wyrobów - Jest to umowna cecha papieru, która określa przydatność papieru do drukowania.

Gęstość pozorna - Jest to stosunek gramatury do grubości wyrobu papierniczego. Przedział od 0,3 do 1,2 g/cm3.

Gładkość - Cecha, która ma ogromne znaczenie dla papierów przeznaczonych do pisania oraz dla papierów drukowych. Charakteryzuje ona porowatość papieru.

Jednorodność - Charakteryzuje stopień jednolitości wyrobu, Ważny jest dla użytkownika, przetwórcy i drukarza.

Nieprzezroczystość - Jest to opór przenikania światła. Malaje on wraz ze wzrostem gęstości i gładkości papieru, a zwiększa się ze wzrostem jego grubości. Ważna cecha dla papierów drukowych, które muszą mieć odpowiednią nieprzezroczystość, aby nie przebijały druku na drugą stronę.

Odporność mechaniczna- Tutaj określamy odporność na łamanie, zginanie (musi być dobra dla banknotów) oraz odporność na starzenie.

Odporność na starzenie – każdy papier pod wpływem czasu staje się mniej wytrzymały, żółknie, a w drastycznych przypadkach kruszy się i rozpada. Wysokiej odporności wymagają papiery dokumentowe, niektóre papiery drukowe i do pisma.

Połysk - Najmniejszy połysk mają papiery matowe, a największy papiery satynowe (tzw. ilustracyjne).

Samozerwalność - czyli wytrzymałość na zerwanie. To cecha, która ma szczególne znaczenie dla oceny przydatności papieru. M.in. samozerwalność mierzy się dla papieru gazetowego i papierów drukowych przeznaczonych do drukowania na szybkobieżnych maszynach.

Wilgotność - czyli zawartość wody w papierze. Wilgotność wyrobu wpływa na jego właściwości wytrzymałościowe, sztywność, giętkość i elastyczność. Wyrób papierniczy powinien być przechowywany w przewiewnych magazynach o wilgotności względnej nie przekraczającej 65% i w temp. 200C.

Cechy fizyczne i chemiczne papieru:

    giętkość - kartka papieru nie łamie się po złożeniu,
    sztywność - strona trzymana odpowiednio w ręce nie załamuje się pod własnym ciężarem,
    wytrzymałość - rozrywa się dopiero przy użyciu dużej siły,
    elastyczność,
    mała masa,
    stabilność wymiarowa,
    przepuszczalność wody i tłuszczów,
    słabe przewodnictwo cieplne,
    nasączliwość, która zmniejsza wytrzymałość mechaniczną,
    bezwonność.


http://papierowe_wariacje.w.interia.pl/STRONY/wlasciwosci.htm

Tu dowiesz się więcej: